Here is some information about icima.net:

Värderingar

Vårt arbete bygger på fyra grundläggande värderingar.

Högpresterande arbete

Icima.net partners arbetar med beprövade och innovativa ledningsmetoder. Vårt arbete präglas av analys, systematik, kostnadsmedvetande, respekt för definierade tidsramar, en väldokumenterad process samt med övergripande mål att leverera resultat.

Professionalism

Vi har högpresterande kompetens, som baseras på en gemensam utbildningsnivå, affärsmässighet, en bred kapacitet att utnyttja managementtekniker samt internationell operativ erfarenhet.

Information

Alla intressenter i och runt ett företag (de anställda och deras representanter, företagsledningen, olika samhälleliga instanser, finansiella institutioner etc.) har olika särintressen vad beträffar företagets situation och framtida utveckling. De vill alla veta vad som händer och hur de påverkas av detta. Vi kommunicerar med samtliga berörda, så transparent som möjligt under hela processsen.

Snabbt agerande

När vi väl har samlat in och analyserat all relevant information, agerar vi så snabbt som möjligt. Klara och snabba beslut är helt avgörande för ett projekts framgång.

[return]

Phone:
+33 6 87 86 54 44

eFax:
+49 30 201 632 801

Senior Partners